Fördelarna som gör SamWest Leasing unikt:De flesta leasingbolag har som affärsidé att
omsätta så mycket pengar som möjligt.


Vår affärsidé är, att genom vårt personliga engagemang 
hjälpa  dig med optimal finansiering på dina leasingbilar.


De flesta leasingbolag begränsar möjligheterna
genom sto
ra  ramavtal och ett fåtal leverantörer.

Vi arbetar med individuellt anpassade
avtal och många leverantörer.


De flesta leasingbolag styrs av anonyma 
ekonomer och datarutiner.


Vi styrs av kompetenta medarbetare som tillför
mervärden till våra kunder 
och som är intresserade 
av bilar och tillvaratar pålitliga processer.


De flesta leasingbolag finansierar enbart nya bilar.


Hos SamWest är det Du som kund
avgör val 
av bil, ny eller begagnad.

De flesta leasingbolag har fasta avtalsperioder
och fasta restvärden.

Dina förutsättningar utgör grunden för att
optimera finansieringskalkylen.

De flesta leasingbolag inriktar sig på större
vagnparker och stora företag.Vi arbetar med alla företag, även mindre och
medelstora företag och enstaka bilar.


De flesta leasingbolag har en stor växel och
många tjänstemän som är svåra att nå.


Vi har personliga kontaktmän som själva
svarar i telefon och som tar beslut direkt.


De flesta leasingbolag har en mycket formell
och strikt kreditbedömning.


Vi har en mänsklig syn på kreditbedömning
och väger in helhetsbilden.


De flesta leasingbolag är ganska lika varandra.


Vi är olika alla andra; vi är mänskligare och vi är
mer flexibla,  
vi utgår från dig och dina behov.


Vi vet att vi oftast kan erbjuda det bästa alternativet

- KONTAKTA ALLTID OSS FÖRST
Ring oss när du vill, vi svarar då!
Du når oss på:
08-714 05 35