Integritetspolicy

På Samwest AB använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du besöker och/eller registrerar dig på vår webbplats, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator/smartphone och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Vi behandlar information på olika grunder:

A) För att kunna administrera avtalsrelationen hanterar vi kontaktuppgifter. Ingen annan

behandling än lagring och radering kommer att ske under denna tid. Önskar du att

uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. Av säkerhetsskäl

dröjer raderingen vid begäran upp till två månader för att försvåra obehörig radering.

 

B) Med syfte att kunna ge dig personlig service och erbjudanden samt för sedvanlig

kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

- Administrativ information

- Information om vilka produkter du har köpt

- Cookiedata

- Kontaktuppgifter

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data fö dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss. Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, itsäkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi

använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som

överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar

information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande

besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och

målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud

taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även

Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

6. Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de

rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål,

att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot

klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt

att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar

som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation

etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur

du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Har du frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta vår support.