Allt om leasing

Det är viktigt att känna till att finansiell leasing är mycket förmånlig för företag som finansieringsform av person- och transportbilar. Företag som är mervärdeskatteskyldiga får göra avdrag i momsdeklarationen med halva momsen, leasar du en flakbil är hela momsen avdragsgill.

Nedan sammanfattar vi några vanliga frågor gällande billeasing.

Varför leasing?
Vi ger dig 3 fördelar:

  1. Du får som momsskyldig lyfta minst halva momsen jämfört med köp, det ger dig 10 % rabatt av staten. Läs mer
  2. Din likviditet påverkas ej.
  3. Din balansomslutning påverkas ej
Är finansiell leasing mest optimal?
Det ger dig kontroll över restvärdet. För att ytterligare maximera inbytespriset kan du välja att låta oss hjälpa dig avyttra bilen genom vår unika modell för konkurrensutsättning och slipper därmed krångliga turer med till exempel auktionsförfaranden.

Är leasing en avdragsgill kostnad
Leasing och den del av momsen som ej är momspliktig bokförs som en kostnad i din verksamhet och är skattemässigt avdragsgill i deklarationen. Läs mer

Vad ingår?

Vi tillämpar full transparens, i vår produkt finansiell leasing erbjuder vi en mycket konkurrenskraftig finansiering av person- och transportbilar.

Vad krävs?
Vi tittar på återbetalningsförmågan och i den ingår viss historik baserade på dina räkenskaper.  

Vem får köra?
Det är oftast inga restriktioner så länge körkortskraven uppfylls.

Vem betalar försäkring?
Det är leasingtagaren som betalar försäkring. Vi erbjuder förmånliga enehtspremier genom samarbetspartners.

Vem står som ägare?
I Transportsportstyrelsens bilregister är det leasingtagaren som står som brukare.

Hur många mil?
Våra leasingavtal begränsar inte dina möjligheter att utnyttja bilen. Det är därför våra försäkringar har obegränsad körsträcka.

Hur länge?
Vi upprättar avtal utifrån dina behov. Dock är det reglerat att det måste vara minst 13 månaders löptid.