Vet du hur många bilar...

...som registrerades under 2019 i världen?

75 miljoner bilar nyregistrerades i världen under 2019. Nästan varannan bil såldes i Asien, där Kina är det land i världen där det säljs flest nya bilar. Var fjärde ny bil säljs i Europa. 

Den svenska marknaden utgör en halv procent av världsmarknaden och två procent av Europamarknaden.

Källa: BilSweden AB