Utbetalning av klimatbonus parkeras

Försäljningen av laddbara bilar ökar mer än vad regeringen prognosticerat samt avsatt till klimatbonus. Det leder till att utbetalningen av klimatbonus parkeras tills nya medel skjuts till. Transportstyrelsen tilldelades 2,91 miljarder för 2021, dessa kommer att vara förbrukade inom kort och därför pausas alltså utbetalningarna tills nya medel tillförts. Detta fenomen följer samma mönster som tidigare år och då har Transportstyrelsen fått tillskott.
 
Klimatbonusen är som högst 70 000 kronor för en bil som har nollutsläpp avkoldioxi, det vill säga en elbil. Bonusen sjunker därefter och betalas ut för bilar med koldioxidutsläpp med max 60 g/km, det innefattar främst så kallade laddhybrider, PHEV.
 
Andelen laddbara bilar som registrerats till och med 31 juli i år är 39,7 %. Den totala nybilsregistreringen ligger 1 % under motsvarande tid 2019 men 28 % över motsvarande period 2020.
 

Källa: Transportstyrelsen, Bilsweden