UNDRAR DU OCKSÅ OM ALLA FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP BETRÄFFANDE LADDBARA BILAR? IDAG "T" TILL "W"

Vi får många frågor om vad alla förkortningar och benämningar rörande laddbara bilar, PHEV, "Plug-in Hybrid Electric Vehicle", det vill säga laddhybrider och elbilar, de som kallas BEV, "Battery Electric Vehicle" betyder.

För att förenkla har vi samlat dessa och kommer förklara och reda ut begreppen, vi gör det i alfabetisk ordning i form av en ordlista. Idag fortsätter vi med "T" till "W"

Typ1, Typ2: 

Två olika laddkontakter som används vid normalladdning/ laddning i laddbox. Vissa bilar har Typ1, andra Typ2 uttag. Laddstolpar brukar ha Typ2 uttag. Men även bilar med Typ1 kan ladda där, om de har en kabel som har Typ2 kontakt på ena änden och Typ1 (att koppla in i bilen) på andra.

Växelriktare: 

Omvandlar likström till växelström. Bilens batterier lämnar ifrån sig likström, men motorn behöver växelström för att snurra. Växelriktaren sitter därför mellan batterierna och motorn.

WLTP: 

En så kallad körcykel (ett visst körmönster) som alla bilar som typgodkänns i EU måste testas enligt. På så vis kan man få jämförbara siffror när det gäller bilarnas energiförbrukning. Tidigare testades bilarna genom en annan, äldre körcykel som kallas NEDC. När man jämför olika bilar (särkilt om det gäller bilar som är några år gamla) bör man ta reda på vilken körcykel som använts för att få fram räckviddssiffrorna. WLTP-cykeln är tuffare och stämmer bättre med verkligheten än NEDC.