UNDRAR DU OCKSÅ OM ALLA FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP BETRÄFFANDE LADDBARA BILAR? IDAG "L" TILL "O"

Vi får många frågor om vad alla förkortningar och benämningar rörande laddbara bilar, PHEV, "Plug-in Hybrid Electric Vehicle", det vill säga laddhybrider och elbilar, de som kallas BEV, "Battery Electric Vehicle" betyder.
För att förenkla har vi samlat dessa och kommer förklara och reda ut begreppen, vi gör det i alfabetisk ordning i form av en ordlista. Idag fortsätter vi med "L" till "O"

Laddhastighet:

 Laddhastigheten beror på hur många kW snabbladdaren, laddboxen eller uttaget kan lämna, och hur många kW bilen kan ta emot. Den lägsta siffran av båda dessa faktorer bestämmer hur snabbt du kan ladda.

Laddbox: (även normalladdare, destinationsladdare, laddstolpe).

Ladduttag som levererar växelström som din elbil med hjälp av sin inbyggda ombordladdare kan ladda sina batterier med. Ger säkrare och snabbare laddning än vanligt vägguttag. Ska dock ej blandas ihop med snabbladdare.

Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4: 

Benämningar på olika typer av laddning med olika säkerhetsgrader.

Mode 1 är den enklaste typen, med en sladd från ett vanligt vägguttag.

Mode 2 innebär att sladden som används har en kontrolldosa med tex jordfelsbrytare.

Mode 3 betyder laddning i laddbox (= högre säkerhetsgrad). 

Mode 4 innebär snabbladdning.

Ombordladdare: 

Den del i bilen som vid normalladdning hemma

eller boxladdning omvandlar växelström

från vårt elnät till likström, som batterierna vill ha. Ju större effekt som bilens ombordladdare klarar att omvandla, desto snabbare kan laddningen gå.

Vid snabbladdning behöver strömmen inte gå via bilens ombordladdare, eftersom en

snabbladdare levererar likström direkt.