Tak på Klimatbonusen – inget stöd utbetalas på elbilar som kostar över 700 000 kr!

Regeringens förslag om pristak på 700 000 kr för övre gräns av utbetalning av klimatbonus om  70 000 kr beslutades om igår rapporterar Sveriges Radio. Detta är en del av regeringens aviserade ändringar av miljöbonusen 2022–2023 som vi tidigare berättat om. Ändringarna i sin helhet finns att läsa om här.

Pristaket ska börja gälla från och med 8 juli 2022!

Nu väntas Transportstyrelsen meddela vad som avses med en bils ”Nybilspris”. I och med den korta framförhållningen är det inte orimligt att anta att man kommer att använda sig av Skatteverkets listor över "Nybilspriser",  dessa finner du här.

Regeringen, genom Annica Strandhäll gör följande uttalande:

Inget stöd kommer att utgå för bilar som kostar mer än 700 000 kronor. Vår utgångspunkt är att den som har råd att köpa bilar i den prisklassen inte heller behöver det här stödet från skattebetalarna.