Glöm tanklocksförvirring på hyrbilen eller under servicen. En trekant, som en liggande pyramid, bredvid bränslemätaren visar tanklockets sida. Perfekt för ovan förare, sparar tid och besvär!

Läs mer