Så påverkas du och din leasingbil av de nya miljözonerna i Stockholm

Stockholm är på väg att genomgå en stor förändring när det gäller stadens miljözoner, och det påverkar företagsbilar och tjänstebilar. Detta oavsett om det är en personbil eller en transportbil och det mer än någonsin. Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i Stockholms innerstad. Det innebär att bensin- och dieselbilar förbjuds att köra på gatorna i det centrala området. Det är första gången en sådan restriktion införs i Sverige och omfattar tjugo kvarter i Stockholm city. 

Nu går det inte längre att bortse från dessa förändringar och det är dags att på allvar utforska och överväga leasingalternativ för miljövänliga bilar som uppfyller de nya kraven. Vi på SamWest Leasing hjälper dig att utvärdera leasingalternativ för miljövänliga bilar som uppfyller de nya kraven.

Vad innebär miljözon klass 3?

Miljözon klass 3 är den hårdaste klassningen av miljözoner när det gäller fordon som får färdas i området. De fordon som kommer att tillåtas är:

•   Lätta och tunga elfordon

•   Lätta och tunga bränslecellsfordon

•   Lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

•   Tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

Denna förändring innebär att enbart fordon som går helt på el eller gas kommer att vara tillåtna i det centrala området i Stockholm. Det inkluderar alltså inte laddhybrider eller bensin- och dieselbilar.

Varför detta beslut?

Beslutet att förbjuda bensin- och dieselbilar i centrala Stockholm är en del av stadens ansträngningar att minska luftföroreningar och förbättra luftkvaliteten. Miljözoner syftar till att uppmuntra användningen av miljövänliga fordon och minska utsläppen som kommer från fossildrivna fordon.

Vad betyder detta för företagsbilar och tjänstebilar?

För företag som använder bilar som en del av sin verksamhet är detta en viktig utveckling att ta hänsyn till. Om ditt företag använder bensin- eller dieselbilar för sina tjänstebilar eller företagsbilar i Stockholms innerstad, är det hög tid att överväga en övergång till miljövänliga alternativ. Det kan innebära att du behöver byta ut ditt nuvarande fordonsbestånd mot elfordon, bränslecellsfordon eller gasfordon som uppfyller kraven för miljözon klass 3.

Kontakta SamWest Leasing för leasingalternativ

SamWest Leasing har gedigen erfarenhet av finansiering av företagsbilar och tjänstebilar, och vi kan erbjuda en rad miljövänliga alternativ som kan passa ditt företags behov. Att byta till miljövänliga fordon är inte bara ett sätt att följa de nya reglerna utan också ett steg mot en hållbarare och mer kostnadseffektiv fordonsflotta.

Kontakta oss på SamWest Leasing redan idag för att diskutera dina möjligheter och hitta de bästa leasingalternativen för din verksamhet som passar Stockholms föränderliga miljö. Ta steget mot en mer hållbar och framtidsinriktad fordonsflotta i ljuset av de nya miljözonerna i Stockholm. Vi på SamWest Leasing är här för att hjälpa dig göra den övergången så smidig som möjligt.