Så långt kommer man i kilometer med el i laddbybriderna 

Dagens Nyheter, 2020-01-30, refererar till Teknikens Värld’s test av hur långt man kommer i kilometer, eller hur få kilometer man kommer beroende på hur man ser på saken, med eldrift i 20 olika laddhybrider.