Så här får du avdrag för laddbox

• Installation av laddbox vid småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet
omfattas av reglerna för skattereduktion för grön teknik som infördes 1
januari 2021. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för material
och installation.

• Det fungerar på samma sätt som rot och rut-avdraget, det vill säga att
kunden får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen.
Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

• Avdraget för grön teknik ersätter det laddboxbidrag som privatpersoner
tidigare kunnat söka från Naturvårdsverket.

• För att vara berättigad för avdrag krävs att boxen har en inbyggd elmätare
så att man kan se hur mycket av fastighetens förbrukning som går till
laddning.

• Viktigt att tänka på är att det med de nya reglerna måste vara samma
företag som levererar boxen och sköter installationen för att man ska få
avdrag för hela kostnaden.

• Skattereduktion för grön teknik ges också för installation av solceller (15
procent av kostnaden) och installation av batterilagring för egenproducerad
el (50 procent av kostnaden) Reduktionen är högst 50 000 kronor per person
och år. Om du kan ta del av avdraget beror på hur mycket skatt du har betalat
in under året och vilka andra gröna avdrag du har gjort.

Läs mer på Skatteverket.se