Rykande färska försäljningssiffror!

Elbilar, BEV och laddhybrider, PHEV står för 55 % andel av nybilsregistreringen av personbilar under september. Hittills i år är motsvarande siffra 51,4 %. Rena elbilar står för ca 35 % av registreringarna, det är mer än bensin- och dieselbilarnas andel om ca 32 %. Under året har elbilar ökat med 55 % jämför med samma period 2021.

Under september ökade registreringen av lätta lastbilar med ca 10 % jämfört med samma period 2021. Hittills i år ha det registrerats 24 525 varav nya lätta lastbilar och det är ca 14 % mindre än under samma period förra året. Totat har det registrerats 3 063 nya eldrivna lätta lastbilar.