Rekord på antal laddplaster på en gata!

Antalet elbilar ökar i en strid ström och med det ökar efterfrågan på publika laddstationer, i synnerhet i städerna där många inte förfogar över egen laddbox.

Den 5:e juni, på Världsmiljödagen invigdes 60 laddplatser på Valhallavägen i Stockholm. Det är rekord i antalet laddplatser på en gata i Sverige. Under hösten kommer antalet laddare att utökas till totalt 150 på gatan. Digitaliserings- och energiminister Khashayar Farmanbar kommer att delta vid invigningen.

Satsningen har fått stöd genom Klimatklivet som finansieras av Naturvårdsverket och EU. Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Vattenfall skriver på sin hemsida att det finns i nuläget 60 laddplatser på åtta gator. Det blir alltså en dubblering av antalet laddplatser eftersom de nyinvigda på Valhallavägen ej finns med i uppräkningen.