Regeringens hårt kritiserade förslag om ny tjänstebilsbeskattning av förmånsvärdet, Skatteverkets pr

Regeringens hårt kritiserade förslag om ny tjänstebilsbeskattning av förmånsvärdet som vi tidigare skrivit om har bemötts av Skatteverket som nu har lämnat in sin promemoria till Finansdepartementet i frågan skriver mestmotor.se och Tjänstebilsfakta. Skatteverket vill införa enklare metoder som också premierar miljöbilar samt ändra milersättningen.


Huvuddragen är:
 
·      Skall införas 1/1 2022
 
·      Förmånsvärde utifrån bilen pris,
       elbilar, laddhybrider, elhybrider, vätgas-, biogas, etanolbilar
       ska få en nedsättning med mellan 350 000 kronor och 5 000 kr
 

De nuvarande beskattningsreglerna har sitt ursprung från 1997 om än med några uppdateringar och ändringar. Regeringen, S och MP har föreslagit en ändring i förmånsvärdesberäkningen, och det redan från 1/7 2021, så att det ska bli dyrare att anskaffa bil via sin arbetsgivare. Detta har mötts av omfattande kritik, inte minst för att många miljöbilar skulle bli dyrare och få högre förmånsvärden och att mindre och därmed billigare bilar skulle få oproportionerliga ökningar jämfört med större och dyrare bilar.
 

Skatteverket vill alltså se ett enklare system för både företagen och sig själva, där skall miljöbilar ges en nedsättning enligt följande:

 
Elbilar                                350 000 kronor
Laddhybrider                      130 000 kronor
Elhybrider                            70 000 kronor
Vätgasbilar                         275 000 kronor
Biogasbilar                           20 000 kronor
Etanolbilar                              5 000 kronor
 

Dock kan nedsättningen bli maximalt 50 procent av bilens nybilspris.
 
Idag beräknas nedsättningen genom att jämföra med motsvarande bilmodell utan eldrift men på marknaden lanseras alltfler bilar som bygger på egna plattformar och inte finns med bensin- eller dieselmotorer och således går det ej göra denna jämförelse. Skatteverket vill även göra förutsägbarheten för bilbranschen och dess anställa bättre med detta förslag.
 
Även de som laddar sin elbil eller laddhybrid på jobbet skall kunna få milersättning vill Skatteverket.

Här kan du läsa Skatteverkets promemoria.


Källor: mestmotor.se, tjanstebilsfakta.se, skatteverket.se