REGERINGEN FÖRESLÅR ÄNDRAD MILERSÄTTNING!

Det belopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i närings-verksamhet höjs till 25 kronor/mil. 

Avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil höjs till 12 kronor/km med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet för vilka rätten till avdrag i stället sänks till 6 kr/mil

Avdragsrätten för tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil har inte ändrats sedan 2008 då beloppen höjdes till nuvarande nivåer.

Regeringen föreslår att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.


Källa: https://www.regeringen.se/498db9/contentassets/65bdeba81ca148cc95e6cf7e3948fc49/utokad-skattelattnad...