Passa på att byta förmånsbil innan 30/6 och undvik höjt förmånsvärde.   

Regeringen kör över Skatteverket och lägger fram sitt förslag till ändring av bilförmånsberäkningen som en proposition.
 
Vi finansierar alla bilmärken!


 

Propositionen

Regeringens förslag bygger på att två av delbeloppen i schablonberäkningen justeras, det prisbaserade beloppet och det räntebaserade beloppet så att det likställs med värdeminskningen och lånefinansieringen vid privatköp som regeringen hävdar är betydligt dyrare än att ha tjänstebil.

 
De allra flesta bilarna blir i genomsnitt 30 procent dyrare. I korthet innebär propositionen att förmånsvärdet höjs för bilar som kostar mindre än 650 000 kr, däremot gynnas bilar som kostar mer än 650 000 som får sänkt förmånsvärde.
 
Skatteverkets remissvar
Skatteverket, som en remissinstans, föreslog en ändring av beräkningsgrunderna av förmånsvärdet att börja gälla från och med nästa årsskifte, inte kommande halvårsskifte. Detta för att myndigheten inte skall behöva ha tre olika beräkningsmodeller samtidigt, att företagen ska ha tid på sig att anskaffa erforderliga program för beräkningen, ej genomföras under semesterperioden och under pågående pandemi.
 
Hur påverkas el- och hybridbilar
För bilar som drivs helt eller delvis av el sätts förmånsvärdet utifrån priset på motsvarande bil utan eldrift. Under 2020 var drygt 30 procent av alla nyregistrerade bilar laddbara, det vill säga el-och laddhybrider, BEV och PHEV, det är hittills den högsta siffran. Majoriteten av alla laddbara bilar, cirka 75 procent är förmånsbilar. Detta innebär att förmånsbilarna är de som driver på utvecklingen mot en elektrifierad bilflotta skriver Dagens Industri 21/1–2021. Nedanstående tabell visar på exempel hur omställningen mot fossilfria bilar kommer försenas med förslaget. Ett välkänt faktum är att de som nödgas ha en tjänstebil väljer utifrån plånboken, det är plånboksfakta. Se fler exempel här
 
Modell                                       Förmånsvärde        Förmånsvärde     Ökning     Drivmedel
                                                    tom 1/7                   efter 1/7
                     
Kia e-Niro Advance+                3 101 kr                   4 059 kr                 31 %        El
Tesla M3 Std Range+ RW        3 632 kr                   4 825 kr                 33 %        El
Kia Optima SW Advance+       3 105 kr                   4 065 kr                 31 %       PHEV
Volvo V60 B4 Inscription         5 323 kr                   6 467 kr                 21 %       Diesel

 
Gäller från
Propositionen, som regeringspartierna kommit överens om med Liberalerna och Centerpartiet kommer, om den röstas igenom börja gälla från och med 1 juli i år. Den gäller i så fall alla förmånsbilar som registrerats efter att lagen trätt i kraft.

Källor: di.se, kvd.se, regeringen.se, skatteverket.se