Nytt reseavdrag beslutat i riksdagen!

Som vi tidigare berättat om ville regeringen förändra reseavdraget för pendlingsresor mellan bostad och arbete.

Den betydande skillnaden i reformen innebär att det bara baseras på hur långt du har till jobbet och hur många resor du gör. Ditt färdmedel och faktiska resekostnad har alltså ingen betydelse, dessutom tas villkoret om tidsvinst på 2 timmar med bil tas också bort. Vidare försvinner regeln om att bara utgifter över 11 000 kr får räknas.

Nu blir det en skattereduktion om 8 kr per mil istället. Skattereduktionen gäller ges för resor över 30 km i storkommuner och för resor över 15 km i övriga kommuner upp till 12 mil. Är sträckan 15 mil medges endast skattereduktion för 12 av dessa 15 mil. Avstånden avser enkel väg.

För att kvalificera sig för skattereduktionen krävs det minst 30 resdagar per år och maximalt får 210 dagar utgöra underlag för reduktionen av skatten.

 

Läs mer på riksdagens hemsida.