Japaner, japaner, japaner sa Sven Jerring! Kineser, kineser, kineser säger vi på SamWest Leasing 

Under 2020 var kinesägda Volvo framgångsrikast när det kommer till registreringar av bilmodeller i Sverige.

S/V60 med 18 567 bilar, XC60 med 12 291 bilar och XC40 med 10 293x bilar belade alltså de tre första platserna under 2020. På sjätte plats kommer Volvos S/V90N med 9 092 bilar. Totalt 292 024 bilar registrerades under perioden.
 
Vi kommer med mer information snart!
 
Källor: https://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar
            https://group.volvocars.com/company