Högre pris för din inbytesbil

Priserna på begagnade bilar ökar under januari jämfört med december uppger KVD. Även begagnade dieselbilar ökar i pris trots höga drivmedelskostnader. Komponentbrist och flaskhalsar leder till längre leveranstider av nya bilar, detta driver prisökningen på begagnade bilar. KVD’s dotterbolag Bilpriser sammanställer ett index baserat på statistik från 5-månaders rullande värden. Totalt för alla bilar var indexet 155,1 under januari 2022, mot 137 i december 2021.