Här är fartkamerorna som fångar flest

Som bilförare är det viktigt att vara medveten om hastighetsbegränsningarna och trafiksäkerhetskamerorna på vägarna. Första halvåret 2023 har visat på en ökning av fortkörningsböter i Sverige, där över 40 000 förare har blivit fångade av fartkameror. Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande, inte bara för att undvika böter, utan även för att minska risken för olyckor och deras konsekvenser.

Enligt Trafikverket räddar trafiksäkerhetskamerorna årligen cirka 20 liv och förhindrar allvarliga skador för över 70 personer i trafiken. De är strategiskt placerade längs vägar där hög hastighetsefterlevnad har varit en utmaning. De senaste siffrorna från Polisen visar de tio fartkameror som fångade flest fortkörare under första halvåret 2023:

1.     E6 Gnistängstunneln norrgående (Göteborgs stad): 228 fångade förare.

2.     E6 Gnistängstunneln södergående (Göteborgs stad): 183 fångade förare.

3.     Väg 100 Skanör-Hölls naturreservat (Vellinge kommun): 136 fångade förare.

4.     E20 Norra länken, Kosmostunneln (Stockholms stad): 127 fångade förare.

5.     Väg 21 Kungsborg (Kristianstads kommun): 123 fångade förare.

6.     Väg 1186 Hasselön (Sotenäs kommun): 114 fångade förare.

7.     E6 Lundbytunneln västgående (Göteborgs stad): 112 fångade förare.

8.     Väg 646 Återvall (Värmdö kommun): 110 fångade förare.

9.     Väg 56 Kvicksund (Västerås stad): 108 fångade förare.

10. E6 Lundbytunneln östgående (Göteborgs stad): 100 fångade förare.

För att öka medvetenheten om kamerorna på vägen pågår tester med extra skyltar som informerar om kameror och hastighetsbegränsningar. Detta är  relevant för till exempel leasingbilförare, som kan dra nytta av informationen för att undvika böter och hålla en säker hastighet.

Det är också viktigt att förstå att trafiksäkerhetskamerorna inte är tomma kameralådor längre. Sedan 2007 har varje kamera en mätkassett, radar och dator som registrerar förbipasserande fordon och fångar dem som överskrider hastighetsgränsen.

Som förare av till exempel en leasingbil är det en del av ditt ansvar att köra säkert och respektera hastighetsgränserna. Genom att vara medveten om de mest aktiva trafiksäkerhetskamerorna kan du undvika böter och bidra till att göra vägarna säkrare för alla. Kom ihåg att hålla ögonen på vägen och hastighetsgränserna, och kör säkert!