Förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar från och med 2035.

Nu har miljöministrarna i EU-länderna röstat igenom ett förslag som förbjuder försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar från och med 2035 inom EU.

Det var efter en maratonförhandling som varade i 17 timmar som man slutligen kunde komma i mål med ett beslut.

Sex länder, Italien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien samt Portugal och Tyskland ville att förbudet skulle träda ikraft fem år senare, 2040. De ville istället för en 100-procentig minskning av CO2-utsläppen se en 90-procentig minskning från 2035 och en 100-procentig minskning att gälla från och med 2040. Planen är att minska utsläppen från transporter, därför vill EU påskynda elektrifieringen. Detta gäller även laddhybrider, PHEV.

Förslaget innebär att biltillverkarna måste minska medelutsläppen av koldioxid med 15 % till 2025 jämfört med 2021 års nivå och till 2030 måste minskningen vara 55 % för att därefter nå målet om 100 % 2035.

I en intervju säger Annika Strandhäll (S), Sveriges miljö- och klimatminister till SR Ekot:

”– Det har varit maratonförhandlingar. Men nu är vi i mål” 

Även om man till slut lyckats enats om förbudet mot försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer så vill de att förnyelsebara elektrobränslen ska tillåtas, detta har Europaparlamentet tidigare röstat nej till, nu ska förslaget tas upp på nytt i Europaparlamentet.