Du hinner byta bil innan 30/6, vi vet vilka lagerbilar som är tillgängliga!

Som vi tidigare berättat har regeringen med stöd av L och C lagt fram ett förslag om ändrad förmånsberäkning av tjänstebilar.  Trots massiv kritik i remissvar av bland andra Skatteverket la regeringen fram en proposition i enlighet med förslaget. Igår onsdag 2/6 röstade riksdagen igenom propositionen.
 
Redan 1:a juli i år blir det således dyrare att beskattas för en tjänstebil, men bara om den kostar mindre än cirka 640 000 kr, se Tabell 1 nedan.


Tabell 1, Förmånsvärden vid olika bilpriser

Bilar med ett pris över dessa 640 000 kr får lägre förmånsvärde. detta beror på att det så kallade ”lyxbilstillägget”1 för bilar med ett pris över 7,5 basbelopp tas bort. Enligt Vi Bilägare är skillnaden i plånboken störst för billigare förmånsbilar och betydligt mindre för dyrare för miljonbilar som till och med kan bli billigare än i dag, se Figur 1 nedan.

1Överstiger nybilspriset 7,5 prisbasbelopp ska det prisrelaterade beloppet bestämmas till 9 procent av 7,5 prisbasbelopp med tillägg av ett belopp motsvarande 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.


Figur 1. Procentuell förändring av förmånsvärden vid olika bilpriser. OBS! Se brytpunkten

Källor: Vi Bilägare, Regeringen, Skatteverket, teslakalkylen.com