Dags för vinterdäck!

Efter den varmaste och torraste helgen på länge är det dags att börja tänka på vinterhjulssäsongen, åtminstone planeringsmässigt.

För att förbereda dig bäst inför vintern med vinterdäck för din leasingbil eller tjänstebil är det viktigt att överväga dina specifika behov och förutsättningar. Valet mellan friktion och dubbdäck beror på flera faktorer, inklusive den typ av väder som normalt råder på de platser du väntas färdas på och de vägförhållanden du kommer att möta. Här är några överväganden att ta med i ditt beslut. Vi passar även på att påminna om vinterdäckslagen i korthet.

Vinterdäckslagen

Vinterdäck 1 december–31 mars

Från den 1 december - 31 mars ska personbil klass I, personbil klass II, lätt lastbil, tung lastbil, tung buss och lätt buss samt släpvagnar som dras av sådana fordon, vid färd på väg vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder.

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.

Krav för fordon med en totalvikt upp till 3500kg

Vinterdäck som används på bilar vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller vara dubbade.

Läs mer på transportstyrelsen.se om vinterdäckslagen.


Valet mellan friktions- och dubbdäck

Valet beror på flera faktorer, inklusive den typ av väder som normalt råder på de platser du normalt färdas dig och de vägförhållanden du kommer att möta. Här är några överväganden att ta med i ditt beslut:

Friktionsdäck är bäst lämpade för vinterväglag när följande väntas råda:

Blöta och slaskiga förhållanden, när vägarna är våta och slaskiga och det inte finns mycket is eller hårdpackad snö presterar friktionsdäck oftast bättre. Friktionsdäck har en fördel när det gäller att skapa grepp på våta ytor. På dåligt underhållna vägar, om vägarna i ditt område inte underhålls väl och har mycket grus och snöslask kan friktionsdäcks vara ett bättre val. De klarar av ojämna ytor bättre än dubbdäck.

För stads- och pendelkörning där du inte förväntar dig extrema isiga förhållanden eller off-road-körning kan friktionsdäcks vara mer bekväma och tystare än dubbdäck till din leasing- eller tjänstebil. En brasklapp, tänk på att det i korsningar inne i städerna kan vara isbelagt även vid mildare temperatur när det snöslask till exempel!

Friktionsdäck tenderar att vara mer ekonomiska och miljövänliga eftersom de inte sliter lika mycket på vägbanan och inte skapar lika mycket buller Vissa områden har lagliga begränsningar för användningen av dubbdäck på grund av deras påverkan på vägbanan och buller. I sådana fall är friktionsdäck det enda alternativet.

Skillnaden mellan friktionsdäck

Det finns två typer av friktionsdäck, de som är framtagna för nordiska förhållanden och de som är avsedda för europeiska förhållanden. Skillnaden ligger främst i deras design och gummiblandning. Skillnaderna gör att däcken presterar bättre i specifika klimat och vägförhållanden. Här är några av de viktigaste skillnaderna

Gummiblandning: Däck som är speciellt utformade för nordiska förhållanden tenderar att ha en mjukare gummiblandning. Detta ger bättre prestanda i kyla och på isiga vägar. Europeiska friktionsdäck är oftast konstruerade med en mer allround gummiblandning som fungerar bra i mildare vinterväder.

Grepp på is och snö: Friktionsdäck för nordiska förhållanden har oftast ett djupare mönster med fler lameller och mer påtagliga mönster. Dessa egenskaper ger bättre grepp på is och djup snö, som är vanligare i norra delar av Europa. Europeiska friktionsdäck kan ha ett mer standardiserat mönster som fungerar bra på våta och leriga vägar.

Temperaturkänslighet: Friktionsdäck som är specifika för nordiska förhållanden är utformade för att fungera bra i mycket kalla temperaturer, medan europeiska friktionsdäck kanske inte presterar lika bra vid extrem kyla.


Dubbdäck är bäst lämpade för vinterväglag när följande väntas råda:

Dubbdäck är överlägsna när det gäller att ge grepp på isiga vägar, dubbarna ger bättre kontroll och säkerhet på dessa hala ytor. Hårdpackad snö och frusen slask, när snön har packats och bildat en hård och isig yta är dubbdäck det bästa valet.  De greppar och ger stabilitet.

Har du en brant backe där vägarna ofta är isiga kan dubbdäck vara avgörande för att säkerställa att du har tillräckligt med grepp.

Off-road-körning: Om du planerar att köra utanför vägarna i snötäckta områden, till exempel när du åker skidor eller snowboard vid fjällresor, kan dubbdäck ge extra stabilitet och kontroll.

Om det inte finns lagliga begränsningar: I vissa områden finns det inga lagliga begränsningar för användning av dubbdäck, och de är ett val som erbjuder utmärkt grepp på vintern.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dubbdäck har nackdelar, inklusive buller och slitage på vägbanan, och de kan vara föremål för lagliga begränsningar i vissa områden på grund av förbud, Vissa platser kan ha begränsningar eller förbud mot dubbdäck på grund av deras påverkan på vägarna och miljön som till exempel Hornsgatan och Fleminggatan i Stockholm.

 

Avslutningsvis, det är viktigt att komma ihåg att valet mellan friktion- och dubbdäck till din leasing- eller tjänstebil beror på dina specifika körbehov och de vägförhållanden du förväntar dig. Oavsett om du väljer friktion- eller dubbdäck, se till att välja högkvalitativa däck från pålitliga tillverkare. Kvalitetsdäck har bättre prestanda och hållbarhet. Oavsett vilka däck du väljer är regelbundet underhåll, inklusive korrekt däcktryck och rotationsriktning viktigt för att säkerställa god prestanda och säkerhet. Kontakta oss för mer utförlig information och rekommendationer för olika bilfabrikat och modeller.