Bonus Malus 2022 och 2023, vad väntas gälla?

Här får du kortfattad information om vad som föreslagits gällande elbilar och laddhybrider.

Malus, den beskattade delen innebär att bilar väntas få högre fordonsskatt när utsläppsgränserna för skatten sänks.

Nuvarande gräns               From 1/7 2022 

90 gram CO2/km               75 gram CO2/km

 

Dessutom sänks den övre gränsen, där man betalar extra hög skatt, från 130 gram koldioxid/km till 125 gram. Det innebär att den maximala skattehöjningen blir 1 730 kr/år. Fortsättningsvis gäller det även under de tre första åren efter registrering och således från 1/7 2022.

Bonus, den del av klimatbonusen som betalas ut till klimatsmarta bilar, och som finansieras av Malus-beskattningen, föreslås sänkas från 70 000 kr till 50 000 kr under 2023. Detta gäller rena elbilar, så kallade BEV, Battery Electric Vehicle.

Laddhybrider, eller Plugin Hybrid, så kallade PHEV, föreslås summan sänkas from 1/7–2022 från de idag gällande 45 000 kr till 20 000 kr. Utsläppsgränsen föreslås även sänkas från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km. 2023 föreslås att den maximala utbetalningen för en laddhybrid sänks till 10 000 kronor och även utsläppsgränsen föreslås att sänkas till 30 gram CO2/km.  


Sammanställning av förändringarna: 

                                          Fram till 1/7–2022            From 1/7–2022            From 1/1–2023

 

BEV:   max bonus              70 000 kr                               70 000 kr                   50 000 kr

            max inköpspris       Inget maxvärde                 700 000 kr                 700 000 kr

 

PHEV:gräns för bonus     60 g CO2/km                       50 g CO2/km               30 g CO2/km

            max bonus             45 000 kr                           20 000 kr                     10 000 kr

            lägsta bonus          10 000 kr                             5 000 kr                        5 000 kr

            nedräkning/gram        583 kr                                 300 kr                          167 kr