Bonus malus 1/4-2021, detta gäller!

I vår serie om beskattning av bilinnehavet har vi tidigare skrivit om att den tillfälliga lagen om skatterabatt för miljöbilar ej är förlängd från och med årsskiftet. Det innebär en ökning för elbilar, laddbara bilar och gasbilar med 10 000 kr i högre förmånsvärde. Detta leder till en ökad nettokostnad med cirka 5 000 kronor för den anställde vid 50 procents marginalskatt och företagets kostnad ökar med cirka 3 300 kronor.
 
Nästa skattejustering gäller det så kallade ”Bonus malus-systemet”, fordonsbeskattningen. Det innebär att bilar med höga utsläpp av koldioxid, CO2 får högre bilskatt jämfört med elbilar och laddbara hybridbilar som istället får en miljöbonus som utbetalas efter 6 månaders innehav. ”Bonus malus-systemet” trädde ikraft den första juli 2018 har sedan dess justerat vid årsskiftet 2019/2020. Den nya justeringen träder ikraft den 1/4–2021 och ser ut som följer:
 

Miljöbonusen för elbilar, det vill säga nollutsläppsbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Gränsen för miljöbonusen sänks från 70 gram/km till 60 gram/km, alltså ingen miljöbonus över 60 gram/km. Miljöbonusen för laddhybrider, fordon, med utsläpp av CO2 mellan 1 gram/km och 60 gram/km sänks, maximal miljöbonus är 45 000 kr för 1 grams utsläpp per kilometer.  Miljöbonusen minskar med 593 kr/gram för att stanna på 10 000 kr vid 60 gram/km utsläpp av CO2. Gasbilar för fortsatt 10 000 kronor i miljöbonus.
Bonus, exempel Plug-in hybrider, laddhybrider. 
Tabellen gör sig bäst på en datorskärm
 
Bilmodell                                      Utsläpp, WLTP          Bonus, kr             Bonus, kr
                                                      CO2 gram/km             tom 31/3–21      from 1/4-21
 
Kia Niro PHEV                                      31                          37 866                27 210
BMW 330e                                           32                           37 152               26 617
Volkswagen Passat SC GTE               32                           37 152               26 617
Kia Optima Plug-im Hybrid               34                           35 724               25 431
BMW 530e                                           39                           32 154               22 466
Mini Countryman Plug-in                  43                           29 298               20 094
Volvo V60 T6 Recharge                      45                           27 870               18 908
Mitsubishi Outlander PHEV              46                           27 156               18 315 Volvo S90/V90 T8 Recharge              47                           26 442               17 722
Volvo XC60 T8 recharge                     54                           21 444              13 571
Volvo XC90 T8 Recharge                    67                           12 162                - 


Bonus malus

Källor: bilsweden.se financer.com