Beräkning bilförmån 2021

Nu är vi tillbaks i det nya normala, helgerna har firats och dagarna fylls med arbetsuppgifter.
 
Det nya året betyder bland annat justerad förmånsberäkning i och med att den tillfälliga lagen om skatterabatt för miljöbilar ej är förlängd från och med årsskiftet. Denna tillfälliga lag har förlängts flera gånger tidigare.
 
Turerna om förmånsvärdesberäkningen har varit omfattande i media innan årsskiftet. Vi på SamWest Leasing reder ut vad som kommer närmast i tiden vad gäller ändring om förmånsvärdesberäkningen.
 
Vid årsskiftet, den 1/1–2021 upphörde alltså den tillfälliga lagen om skatterabatt på miljöbilar. Som miljöbilar räknas gas, PHEV (laddbar hybrid) och elbil. Rabatten var upp till tiotusen kronor som sänker förmånsvärdet i beräkningen.

Detta innebär:

Föraren får en ökad nettokostnad med upp till 5 000 kr per år, vid 50 %        marginalskatt Företagets kostnad ökar med cirka 3 300 kr per år i sociala avgifter

 
Detta gäller alla bilar, det vill säga de som redan finns i trafik och de som tas i trafik efter årsskiftet.
 
Sammanfattningsvis:
 
När införs detta?

1/1–2021

 
Vilka biltyper omfattas?

PHEV (laddbar hybrid), gas och elbil

 
Vilka gäller det för?

Alla, registrerade både före och efter årsskiftet

 
Slutligen, detta är alltså ett beslut fattat av politiker som ville stimulera mot en bilpark som reducerar miljöpåverkan och förmådde företag att styra om i önskad riktning genom subventioner. När man väl ”sitter i” en dyrare bil tas detta bort av politikerna och kostnadsökningen är oundviklig.
 
Källor: Skatteverket, Tjänstebilsfakta