Aviserade ändringar gällande ”Klimatbonus” från årsskiftet


För att stärka miljöstyrningen och begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen har regeringen för avsikt att göra förändringar.

Aviserade ändringar gällande ”Klimatbonus” i två steg, med start redan från kommande årsskifte.

'
-Läs mer här!

-Ska du skaffa laddbar bil, läs detta först så att du inte missar bonusen!

I steg 1, som väntas införas 1 januari 2022, föreslås följande justeringar:

· OBS! Ingen klimatbonus betalas ut för bilar som kostar mer än 700 000 kr

Samt ytterligare begränsningar gällande laddhybrider, så kallade PHEV:

· Koldioxidgränsen sänks från 60 gram till 50 gram koldioxid per kilometer
· Högsta beloppet för bilar med utsläpp över noll gram sänks till 20 000 kr
· Lägsta bonusbeloppet sänks från 10 000 kr till 5 000 kr.

I steg 2, som väntas införas 1 januari 2023, föreslås följande justeringar:

· Högsta bonusbelopp för bilar med noll gram utsläpp av koldioxid, det vill säga elbilar, så kallade BEV, sänks från 70 000 kr till 50 000 kr
· Gränsen för klimatbonus sänks från 50 gram till 30 gram utsläpp av koldioxid per km gällande laddhybrider, PHEV
· Högsta belopp för klimatbonus för bilar med utsläpp över noll gram sänks till 10 000 kr

Som vanligt är det registreringsdatum, det vill säga när bilen först tas i trafik, som gäller för bestämmande av klimatbonusen belopp. Dessa förändringar motiveras av regeringen med att takten av laddbara elbilar, EV och laddhybrider, PHEV väntas öka som följd av den tekniska utvecklingen.

Källor: Mestmotor, Regeringen (se sidan 180 i propositionen)