301 006 nya bilar 2021

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 301 006 nya personbilar under 2021, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2020. Registreringarna av nya lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 36 238, en ökning med 16,8 procent.

Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna var 45,0 procent under 2021 jämfört med 32,2 procent under 2020. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,5 procent och de eldrivna bussarna till 24,6 procent.

Källa: Bilsweden