Överväganden om en elbil passar dig som nästa tjänste- eller leasingbil, flera viktiga faktorer, som tex ditt körbehov och laddningsmöjligheter, bör beaktas.

Det är viktigt att du tar reda på din dagliga körsträcka för att bedöma om en elbil är rätt val för dig. Om du oftast kör kortare sträckor kan en elbil vara ett mycket lämpligt alternativ. Däremot, om du regelbundet kör längre sträckor, är det viktigt att försäkra dig om att elbilens räckvidd täcker dina körbehov och att det finns laddpunkter geografiskt som täcker. Det kan också vara värt att överväga andra transportalternativ, som tåg eller hyrbilar, för de tillfällen då du behöver resa längre sträckor om detta förekommer i minimal omfattning.

Elbilar trivs särskilt bra i stadsmiljöer där de kan dra nytta av regenerativ bromsning, vilket gör det idealiskt för storstadsboende. Även om du bor på landsbygden kan en elbil fungera, men det är viktigt att undersöka tillgången till laddningsstationer längs de vägar du oftast kör.

När det kommer till laddningsmöjligheter är det praktiskt om du kan ladda din elbil hemma vid ditt hus. För de som bor i lägenheter eller andra bostäder utan egen laddningsmöjlighet, måste du försäkra dig om alternativ i närheten till ”hemmaladdning”. Om det finns möjlighet att ladda på din arbetsplats, underlättar det att hålla din elbil kontinuerligt laddad.

När det gäller budgeten är det viktigt att notera att elbilar vanligtvis har högre inköpskostnader än traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar. Men du kan potentiellt spara pengar på bränsle och underhåll över tid. Vi kan hjälpa dig göra en noggrann budgetkalkyl som tar hänsyn till inköpskostnader, installation av laddutrustning och service för att få en uppfattning om den totala kostnaden för din elbil. Jämför sedan detta med vad det skulle kosta att äga och driva ett annat alternativ för att göra ett rationellt val av leasingbil.