UNDRAR DU OCKSÅ OM ALLA FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP BETRÄFFANDE LADDBARA BILAR? IDAG "E" till "K"

Vi får många frågor om vad alla förkortningar och benämningar rörande laddbara bilar, PHEV, "Plug-in Hybrid Electric Vehicle", det vill säga laddhybrider och elbilar, de som kallas BEV, "Battery Electric Vehicle" betyder.
För att förenkla har vi samlat dessa och kommer förklara och reda ut begreppen, vi gör det i alfabetisk ordning i form av en ordlista.
Idag fortsätter vi med "E" till "K"

EV: 

Kort för Electric Vehicle, det vill säga elbil. Ibland används även förkortningarna BEV (Battery electric vehicle) och PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) för att särskilja elbilar som enbart går på batteri och laddhybrider.

kW: 

(uttalas kilowatt) anger hur snabbt bilens batteri kan laddas.

Har man laddat med 1 kW i en timme har det hamnat 1 kWh el i bilens batterier. Ju fler kW du kan

ladda med, desto snabbare går det.

kWh:

(uttalas kilowattimmar) anger hur mycket el bilens batterier kan lagra (ungefär som liter för bensintank). När man åker går det sedan åt en viss mängd el per mil. Som tumregel kan man säga att elbilar drar ca 1,5–2,5 kWh el per mil. Energimängden i en liter bensin är 9,1 kWh.