Klimatpremie för lätta ellastbilar - Ska främja miljöfordon och minska växthusgasutsläppen!

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att främja användningen av miljövänliga fordon genom att betala ut klimatpremier för vissa typer av fordon, inklusive elbussar, lätta ellastbilar, tunga lastbilar och miljöarbetsmaskiner. Syftet med klimatpremien är att minska utsläppen av växthusgaser och främja övergången till en mer hållbar fordonsflotta.

Vad är klimatpremien för lätta ellastbilar?

För företag, kommuner och regioner som planerar att köpa en ny eldriven lätt lastbil, erbjuder Energimyndigheten en klimatpremie. Detta stöd, som infördes den 13 februari 2024, syftar till att främja användningen av miljövänliga fordon och därigenom minska både utsläpp och buller, vilket i sin tur bidrar till en förbättrad miljö och hälsa för alla.

Vad är en el-driven lätt lastbil?

En eldriven lätt lastbil är ett fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton, registrerat som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, och som drivs antingen enbart av el eller av el producerad från vätgas via bränsleceller.

Leasing av lätta ellastbilar och klimatpremien

För företag som väljer att leasa en lätt eldriven lastbil finns även möjligheten att ansöka om klimatpremie. Det är leasingföretaget som ansöker efter 6 månaders innehav.

Storlek på klimatpremien

Storleken på klimatpremien för lätta ellastbilar beräknas som högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, med en maximal premie på 50 000 kronor per lätt eldriven lastbil.  Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara fordon. Med jämförbart fordon avses ett fordon som är jämförbart med det miljöfordon som ansökan avser i form av exempelvis storlek, antal axlar, vikt mm. Det jämförbara fordonet kan drivas av exempelvis diesel eller fordonsgas.

Från och med den 1 januari 2025 kommer klimatpremien att vara högst 40 000 kronor per lätt ellastbil och från och med den 1 juli 2025 kommer den maximala premien att sänkas ytterligare till 30 000 kronor per lätt eldriven lastbil.

Passa på innan det upphör

Observera att från och med den 1 oktober 2025 kommer Energimyndigheten inte längre att bevilja klimatpremier för lätta ellastbilar. Det är därför viktigt att agera i tid för att dra nytta av detta stöd och främja övergången till en mer hållbar fordonsflotta.

Tveka inte att  kontakta oss på SamWest Leasing idag om du behöver mer information och för att få den hjälp du behöver för att dra nytta av klimatpremien för lätta lastbilar och bidra till en bättre miljö i framtiden. Vi erbjuder personlig service, transparent prissättning och konkurrenskraftiga priser. Låt oss hjälpa dig att maximera din företagsekonomi genom att effektivisera dina bilkostnader för din nästa leasingbil!


Vi vill särskilt framhålla nedanstående fördelar med att samarbeta med oss

 

·     Personlig service – Vi svarar när du mejlar och ringer

·     Inga uppläggnings- eller aviavgifter – Transparent prissättning

·     Inga straffavgifter för förtidslösning av kontraktet för bilbyte – Full flexibilitet

·     Avyttring av inbytesbilar med lönsamma resultat – Vi maximerar ditt inbytespris

·     Konkurrenskraftiga priser – Ditt leasingavtal grundar sig på våra stora inköpsvolymer